Gabriel Gritsch Software DevelopmentMac OS X       iOS (iPhone, iPad)
FontExplorer X Pro
Trametsch TechnoAlpin wet-bulb TechnoAlpin Umrechner Snomax wet-bulb
Gabriel Gritsch Software Development - Unterdrittelgasse 16 - 39042 Brixen - Südtirol - MwSt-Nr: IT-02442790214 - E-Mail: info@gritsch-soft.com - PEC-Mail: gritsch@pec-mail.bz.it - Handelskammer Bozen Nr 178888